Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja Agencije Playa d.o.o. (v nadaljevanju Turistična agencija Playa) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom ter priporočili TGZS. Sestavni del pogodbe za prijavo (prijavnice) je program potovanja z splošnimi pogoji organizatorja potovanja. Podpisnik pogodbe o potovanju (naročnik) v imenu vseh prijavljenih oseb soglaša s prejetim programom in splošnimi pogoji organizatorja. V primeru telefonske ali spletne prodaje se pogodba za prijavo na potovanje šteje za sklenjeno s prejetjem plačila na transakcijski račun Turistične agencije Playa. Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Turistične agencije Playa in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje. Kadar Turistična agencija Playa prodaja oziroma posreduje aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev, veljajo splošni pogoji odgovornega organizatorja navedenega na prijavnici. Splošni pogoji in določila posameznih organizatorjev, so vedno dostopni v njihovih katalogih in cenikih ter na spletnih straneh organizatorjev, kadarkoli pa so na voljo tudi na prodajnem mestu Turistične agencije Playa. Za sklenjena zavarovanja veljajo splošni pogoji posameznih zavarovalnic. V primerih, ko splošni pogoji organizatorja potovanja ne bi bili dostopni ali jasni, veljajo splošni pogoji Turistične agencije Playa, ki so vedno tudi podani ob rezervaciji. To politiko lahko občasno spremenimo. Morebitne spremembe politike bomo objavili na tej strani. Z uporabo portala www.agencija-playa.si in pri komunikaciji z nami kot potencialni kupec naših storitev, se strinjate z vsakokratno tukaj navedeno politiko.